Nyheter från SRF

 • Märket satt

  Arbetsgivarna och facken inom industrin har enats om ett nytt löneavtal och därmed normen för övriga avtal satt. Märkets totala avtalsvärde är 7,4% och avtalet löper i 24 månader.
  2023-04-01 13:59
 • Inflationsprognos

  Konjunkturinstitutets prognos är att inflationen exkl. energi faller tillbaka men blir hög under hela 2023 och först Q2 2024 kommer den ner till 2%. Riksbanken fortsätter med räntehöjningar.
  2023-03-30 10:27
 • Snabbare i arbete

  Statistikmyndigheten (SCB:s) arbetskraftsundersökning visar att det går snabbare för utrikes födda i Sverige att få sitt första arbete jämfört med samma grupp i EU-länder.
  2023-03-30 10:22
 • Elstöd skatteplikt

  Skatteverket förtydligar att för elstöd utbetalt till fysisk person med tillhörande enskild näringsverksamhet är hela eller delar av elstöd ett skattepliktigt näringsbidrag.
  2023-03-29 18:02
 • Elstöd fördelning

  Försäkringskassan förtydligar att för elstöd som omfattar både enskild näringsidkare och privatperson ska verksamhetens förbrukning särredovisas som inkomst.
  2023-03-29 17:55

Tillhör Du dem som anser att allt pappersarbete tar för mycket tid? Tanken på att anställa en ekonom, som kan sköta "allt det där", är kanske lockande, samtidigt som alla merkostnader en anställning innebär avskräcker. Det finns andra vägar att gå!

Som kund hos oss kan Du ägna mer tid åt ditt arbete medan vi tar hand om de företagsekonomiska delarna.

Vi är en liten och kundnära redovisningsbyrå där fokus ligger på ett gott och kundanpassat samarbete.

Välkommen till oss!

Nyheter från Visma