Nyheter från SRF

 • Jämställdhet och internationalisering

  Tillväxtanalys har publicerat en kunskapsöversikt om hur företags internationalisering påverkar jämställdheten och hur lönegapet mellan män och kvinnor påverkas i företag där exporten ökar.
  2023-12-07 13:44
 • Distansutbildning ökar

  Statistikmyndigheten (SCB) rapporterar om en markant ökning av personalutbildning på distans. Från 2016 till 2022 har andelen personalutbildning på distans ökat från 5% till 35%.
  2023-12-06 19:48
 • Flytt till Sverige

  Skatteverket erbjuder möjlighet att på runt hälften av landets servicekontor boka tid i förväg för att anmäla folkbokföring vid flytt till Sverige.
  2023-12-06 16:49
 • Reduktionsplikt

  Riksdagen röstade ja till att kraven på reduktionsplikt för minskade utsläpp för bensin och diesel sänks till 6% för 2024–2026 och att reduktionsnivåerna för 2027–2030 slopas.
  2023-12-06 16:39
 • Kapitalförsäkring avyttring

  Skatteverket har i ett nytt ställningstagande gett sin uppfattning att överföring av aktier till en egen kapitalförsäkring är en avyttring.
  2023-12-06 16:24

Tillhör Du dem som anser att allt pappersarbete tar för mycket tid? Tanken på att anställa en ekonom, som kan sköta "allt det där", är kanske lockande, samtidigt som alla merkostnader en anställning innebär avskräcker. Det finns andra vägar att gå!

Som kund hos oss kan Du ägna mer tid åt ditt arbete medan vi tar hand om de företagsekonomiska delarna.

Vi är en liten och kundnära redovisningsbyrå där fokus ligger på ett gott och kundanpassat samarbete.

Välkommen till oss!

Nyheter från Visma